โรงพยาบาลนครนายก รับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ

ตำแหน่งเจ้าพนักงานทันตสาธารณสุข ระดับปฏิบัติงาน จำนวน 1 อัตรา
ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพ ระดับปฏิบัติการ จำนวน 4 อัตรา
ตั้งแต่วันที่ 1 – 8 พฤศจิกายน 2562