แต่งตั้งข้าราชการตำแหน่งนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด

 

ด้วยสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ได้มีคำสั่งแต่งตั้งข้าราชการตำแหน่งนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด
รายละเอียดตามสำเนาคำสั่งกระทรวงสาธารณสุข ที่  1123/2562 ลงวันที่ 10 ตุลาคม 2562

Download (PDF, 30KB)

————————————————————————————————————

Download เอกสาร 

  คำสั่งกระทรวงสาธารณสุข ที่ 1123/2562 ลงวันที่ 10  ตุลาคม 2562

ทั้งนี้ ให้ผู้ได้รับการแต่งตั้งเดินทางไปปฏิบัติราชการที่ส่วนราชการใหม่ ในวันที่ 21 ตุลาคม 2562