ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ รับสมัครบุคคลเข้าศึกษาหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาฉุกเฉินการแพทย์ (ต่อเนื่อง) (หลักสูตรใหม่ พ.ศ.2562) ประจำปีการศึกษา 2562

รับสมัครบุคคลเข้าศึกษาหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาฉุกเฉินการแพทย์ (ต่อเนื่อง)
(หลักสูตรใหม่ พ.ศ.2562) ประจำปีการศึกษา 2562
ตั้งแต่วันที่ 16 กันยายน 2563 ถึงวันที่ 31 ตุลาคม 2562 เวลา 16.30 น.