กรมการแพทย์ รับโอน รับย้ายข้าราชการเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน หรือชำนาญงาน

ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน หรือชำนาญงาน
จำนวน 1 อัตรา
ตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ 4 พฤศจิกายน 2562