โรงพยาบาลนครนายก รับโอน รับย้าย ข้าราชการ

โรงพยาบาลนครนายก มีความประสงค์รับโอน/ย้าย ข้าราชการพลเรือนสามัญ

ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพ

ปฏิบัติงานที่กลุ่มงานการพยาบาล โรงพยาบาลนครนายก

จำนวนหลายอัตรา ตั้งแต่วันที่ 1 – 15 ตุลาคม 2562

สนใจติดต่อได้ที่ กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล  โรงพยาบาลนครนายก ( 084-5559065 )