โรงพยาบาลแพร่ รับย้าย รับโอน ข้าราชการ

ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี ระดับปฏิบัติการ / ชำนาญการ จำนวน 1 อัตรา
ตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ 31 ตุลาคม 2562