แต่งตั้งข้าราชการตำแหน่งนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด ผู้อำนวยการโรงพยาบาลศูนย์/โรงพยาบาลทั่วไป ประเภทอำนวยการ ระดับสูง

 

ด้วยสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ได้มีคำสั่งแต่งตั้งข้าราชการตำแหน่งนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลศูนย์/โรงพยาบาลทั่วไป ประเภทอำนวยการ ระดับสูง

รายละเอียดตามสำเนาคำสั่งกระทรวงสาธารณสุข ที่ 1120-1122/2562 ลงวันที่ 9 ตุลาคม 2562

Download (PDF, 121KB)

————————————————————————————————————

Download เอกสาร 

  คำสั่งกระทรวงสาธารณสุข ที่  1120/2562 ลงวันที่ 9 ตุลาคม 2562 (ตำแหน่งนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด)

 คำสั่งกระทรวงสาธารณสุข ที่  1121/2562 ลงวันที่ 9 ตุลาคม 2562 (ตำแหน่งผู้อำนวยการโรงพยาบาลศูนย์/โรงพยาบาลทั่วไป)

 คำสั่งกระทรวงสาธารณสุข ที่  1122/2562 ลงวันที่ 9 ตุลาคม 2562 (รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการโรงพยาบาล)

ทั้งนี้ ให้ผู้ได้รับการแต่งตั้งเดินทางไปปฏิบัติราชการที่ส่วนราชการใหม่ ในวันที่ 21 ตุลาคม 2562