โรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์ จังหวัดเชียงราย รับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อเลื่อน

ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพระดับเชี่ยวชาญ (ด้านการพยาบาลวิสัญญี)จำนวน 1 อัตรา
ตั้งแต่วันที่ 7 – 11 ตุลาคม 2562

ประกาศรับสมัคร แบบฟอร์มใบสมัคร ฟอร์มแบบประเมินบุคคลและผลงาน