การแต่งตั้งข้าราชการให้ดำรงตำแหน่งประเภทบริหาร ระดับสูง สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข จำนวน 3 ตำแหน่ง

Download (PDF, 667KB)

คุณสมบัติ

แบบแสดงความจำนงเข้ารับการคัดเลือกฯ