การแต่งตั้งข้าราชการให้ดำรงตำแหน่งประเภทอำนวยการ ระดับสูง สังกัดกระทรวงสาธารณสุข 3 ตำแหน่ง

Download (PDF, 821KB)

 

คุณสมบัติ

แบบแสดงความจำนงเข้ารับการคัดเลือกฯ

แบบรับรองประสบการในงานที่หลากหลาย