โรงพยาบาลนครนายก มีความประสงค์รับโอน/ย้าย ข้าราชการ

โรงพยาบาลนครนายก มีความประสงค์รับโอน/ย้าย ข้าราชการ ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพ

ปฏิบัติงานที่กลุ่มงานการพยาบาล โรงพยาบาลนครนายก จำนวนหลายอัตรา ตั้งแต่ 1 – 15 ตุลาคม 2562

สนใจติดต่อได้ที่ กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล ( 084-5559065 ) โรงพยาบาลนครนายก