รับสมัครคัดเลือกข้าราชการพลเรือนสามัญเข้าสู่ระบบข้าราชการผู้มีผลสัมฤทธิ์สูง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561


1. ประกาศรับสมัคร HiPPS รุ่นที่ 14

2. ระบบลงทะเบียนกลาง ของสำนักงาน ก.พ.
http://hipps.ocsc.go.th/member/new-hipps/register

3. ระบบลงทะเบียนกลาง ทดสอบความรู้ความสามารถทางคอมพิวเตอร์
http://register.ocsc.go.th/registration/user/register