สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ มีความประสงค์จะรับโอนข้าราชการพลเรือนสามัญมาแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคล ระดับปฏิบัติการ หรือชำนาญการ

ตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคล ระดับปฏิบัติการ หรือชำนาญการ
สังกัดกลุ่มทรัพยากรบุคคล สำนักงานเลขานุการกรม สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ
จำนวน 2 อัตรา
ตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ 1 พฤศจิกายน 2562