ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาเอกชนดำเนินงานของกองบริหารทรัพยากรบุคคล ในงานพนักงานขับรถยนต์รับ – ส่ง เจ้าหน้าที่ของหน่วยงาน และส่งเอกสาร จำนวน 1 ราย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาเอกชนดำเนินงานของกองบริหารทรัพยากรบุคคล

ในงานพนักงานขับรถยนต์รับ – ส่ง เจ้าหน้าที่ของหน่วยงาน และส่งเอกสาร จำนวน 1 ราย

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศ ณ วันที่ 26 กันยายน .ศ. 2562