ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่าเครื่องถ่ายเอกสารมัลติฟังก์ชั่น 4 เครื่อง จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่าเครื่องถ่ายเอกสารมัลติฟังก์ชั่น 4 เครื่อง จำนวน 1 งาน

โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศ ณ วันที่ 25 กันยายน พ.ศ. 2562