ที่ สธ 0208.04/ว2036 ลงวันที่ 18 กันยายน 2562 อนุมัติกำหนดตำแหน่งลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน (เงินบำรุง)

เรียน ผู้อำนวยการโรงพยาบาลเชียงคำ, ผู้อำนวยการโรงพยาบาลพะเยาและผู้อำนวยการโรงพยาบาลร้อยเอ็ด

Download (PDF, 315KB)