NEW!!! สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุรินทร์ รับคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ

ตำแหน่งนักกายภาพบำบัด ระดับปฏิบัติการ  จำนวน 1 อัตรา

ตำแหน่งนักเทคนิคการแพทย์  ระดับปฏิบัติการ  จำนวน 1 อัตรา

ตั้งแต่วันที่ 16 – 20 กันยายน 2562