โรงพยาบาลพุทธชินราช พิษณุโลก รับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ

ตำแหน่งเจ้าพนักงานวิทยาศาสตร์การแพทย์ ระดับปฏิบัติงาน  จำนวน 1 อัตรา

ตั้งแต่วันที่  9 – 13 กันยายน 2562