โรงพยาบาลแม่สอด จังหวัดตาก รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป

ตำแหน่งนักเทคนิคการแพทย์   1 อัตรา

ตั้งแต่วันที่ 16 – 20 กันยายน 2562

ประกาศจังหวัดตาก