สธ 0208.02/ว 1933 ลงวันที่ 4 กันยายน 2562 เรื่อง ขอให้สำรวจข้อมูลตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุขระดับชำนาญการของหน่วยงานต่างๆ เพื่อเป็นข้อมูลในการดำเนินการจัดทำแผนความต้องการการกำหนดตำแหน่งในสายงานด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

Download (PDF, 560KB)

เอกสารแนบ   แบบสำรวจตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุข
***หากมีข้อสงสัยประการใด โปรดติดต่อสอบถามได้ที่
คณะทำงานสายงานนักวิชาการสาธารณสุข
โทร.089-7231660, 081-3882683, 02-5919186