สถานบันนิติวิทยาศาสตร์ ประกาศรับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งนายแพทย์ปฏิบัติการ

ตำแหน่ง นายแพทย์ปฏิบัติการ

จำนวน 1 ตำแหน่ง

วันที่ 2 – 6 กันยายน 2562