โรงพยาบาลกระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร รับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อเลื่อน

ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพ ระดับชำนาญการพิเศษ  จำนวน 5 อัตรา

ตั้งแต่วันที่ 10 – 18 กันยายน 2562

ประกาศคณะกรรมการคัดเลือกฯ