ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมารถตู้ปรับอากาศ รับ ส่ง ผู้เข้าร่วมประชุมฯ จำนวน 2 คัน (ราคารวมค่าน้ำมัน, ค่าผ่านทางพิเศษ และค่าธรรมเนียมอื่น ๆ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมารถตู้ปรับอากาศ รับ ส่ง ผู้เข้าร่วมประชุมฯ จำนวน 2 คัน

(ราคารวมค่าน้ำมัน, ค่าผ่านทางพิเศษ และค่าธรรมเนียมอื่น ๆ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศ ณ วันที่ 30 สิงหาคม 2562