มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานสายวิชาการ ครั้งที่ 6/2562 ตำแหน่ง อาจารย์ สังกัดสำนักวิชาแพทยศาสตร์

ตำแหน่ง อาจารย์ สังกัดสำนักวิชาแพทยศาสตร์

จำนวน 4 อัตรา

สมัครผ่านทางระบบรับสมัคร SUT Recruitment Online ทางเว็ปไซต์ www.recruit.sut.ac.th

ภายในวันที่ 20 กันยายน 2562