โรงพยาบาลสิงห์บุรี สำนักงานสาธารณสุขสิงห์บุรี รับย้าย/ รับโอน ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพ ระดับชำนาญการ

ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพ ระดับชำนาญการ

กลุ่มงานพยาบาลผู้ป่วยนอก กลุ่มการพยาบาล

จำนวน 1 ตำแหน่ง

ตั้งแต่วันที่ 28 สิงหาคม – 9 กันยายน 2562