ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมารถบัสโดยสาร จำนวน 1 คัน (ราคานี้รวมค่านัำมัน, ค่าผ่านทางพิเศษ และค่าธรรมเนียมอื่น ๆ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมารถบัสโดยสาร จำนวน 1 คัน

(ราคานี้รวมค่านัำมัน, ค่าผ่านทางพิเศษ และค่าธรรมเนียมอื่น ๆ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศ ณ วันที่ 30 สิงหาคม 2562