หนังสือกระทรวงสาธารณสุข ที่ สธ 0208.04/ว 526 เรื่อง การดำเนินการจ้างพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป กรณีมีเหตุพิเศษ ประจำปีงบประมาณ 2563

ดาวน์โหลดเอกสารคลิกลิงก์ด้านล่าง
เอกสารแนบ 1
เอกสารแนบ 2
เอกสารแนบ 3
เอกสารแนบ 4