บุคลากรกองบริหารทรัพยากรบุคคลเข้าร่วมโครงการอบรมฯ ระหว่างวันที่ 21-23 ส.ค. 2562