กรมอนามัย รับสมัครคัดเลือกเพื่อเลื่อนข้าราชการขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ

ตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ

จำนวน 12 อัตรา

ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 3 กันยายน 2562