กรมอนามัย รับสมัครคัดเลือกเพื่อย้ายข้าราชการและเพื่อเลื่อนข้าราชการขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับเชี่ยวชาญ

ตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับเชี่ยวชาญ

จำนวน 12 อัตรา

ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 3 กันยายน 2562