ศูนย์อนามัยที่ 8 อุดรธานี มีความประสงค์รับย้าย/รับโอนข้าราชการเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งนักโภชนาการ ระดับปฏิบัติการ/ชำนาญการ

ตำแหน่งนักโภชนาการ ระดับปฏิบัติการ/ชำนาญการ

จำนวน 1 ตำแหน่ง

ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 16 กันยายน 2562