กรมประมง รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ

ตำแหน่งนักวิชาการประมงปฏิบัติการ จำนวน 15 อัตรา
ระหว่างวันที่ 20 สิงหาคม – 10 กันยายน 2562