โรงพยาบาลบ้านไร่ สำนักงานสาธารณสุข จ.อุทัยธานี รับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงพยาบาล

ตำแหน่งผู้อำนวยการโรงพยาบาล (นายแพทย์ด้านเวชกรรมป้องกัน) ระดับเชี่ยวชาญ
ตั้งแต่วันที่ 20 สิงหาคม 2562 ถึงวันที่ 5 กันยายน 2562