กรมหม่อนไหม รับโอนข้าราชการ ไปรับราชการสังกัดกรมหม่อนไหม

ตำแหน่งเจ้าพนักงานการเกษตร (ปฏิบัติงาน/ชำนาญงาน) จำนวน 6 อัตรา

ตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ 9 สิงหาคม 2562