ซักซ้อมเรื่องการเลื่อนเงินเดือนและการให้ได้รับสิทธิประโยชน์ กรณีข้าราชการไปศึกษา ฝึกอบรม ดูงาน หรือปฏิบัติการวิจัยในประเทศ

Download (PDF, 258KB)