โรงพยาบาลนราธิวาสราชนครินทร์ รับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุ และแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ

ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ จำนวน 5 ตำแหน่ง
สังกัดโรงพยาบาลนราธิวาสราชนครินทร์ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนราธิวาส
ตั้งแต่วันที่ 14 – 20 สิงหาคม 2562 ในวันและเวลาราชการ
ภาคเช้า เวลา 08.30-12.00 น. ภาคบ่าย เวลา 13.30-16.30 น