สนง.ปลัดกระทรวงสาธารณสุข ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการรถตู้ปรับอากาศฯ

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา
จ้างเหมาบริการรถตู้ปรับอากาศ พร้อมคนขับและค่าน้ำมันเชื้อเพลิง
จำนวน 2 คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง