สนง.ปลัดกระทรวงสาธารณสุข ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการรถบัสฯ

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา
จ้างเหมาบริการรถบัสโดยสาร พร้อมคนขับและน้ำมันเชื้อเพลิง
4 คัน จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง