โรงพยาบาลอำนาจเจริญ รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป

นักวิชาการคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 อัตรา
ตั้งแต่วันที่ 13-19 สิงหาคม 2562