ประกาศจังหวัดเพชรบูรณ์ เรื่องรับสมัครสรรหาข้าราชการเพื่อย้ายไปดำรงตำแหน่งนายแพทย์เชี่ยวชาญ (ด้านเวชกรรมป้องกัน) และตำแหน่งผู้อำนวยการโรงพยาบาล (นายแพทย์เชี่ยวชาญ) สังกัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเพชรบูรณ์

Download (PDF, 3.36MB)