รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเป็นเจ้าหน้าที่ สถาบันวัคซีนแห่งชาติ (องค์การมหาชน)

สถาบันวัคซีนแห่งชาติ (องค์การมหาชน)
รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเป็นเจ้าหน้าที่
ตำแหน่งนักวิชาการวัคซีน จำนวน 2 อัตรา
ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 31 มกราคม 2561