ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง กำหนดวัน เวลา สถานที่สอบ และรายชื่อข้าราชการผู้ผ่านการพิจารณาเข้ารับการสอบสัมภาษณ์ และแสดงวิสัยทัศน์ (การคัดเลือกข้าราชการเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด /ผู้อำนวยการโรงพยาบาลศูนย์ /โรงพยาบาลทั่วไป (ผู้อำนวยการเฉพาะด้าน (แพทย์)) ประเภทอำนวยการ ระดับสูง)

 

ตามที่ได้มีประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข รับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด /ผู้อำนวยการโรงพยาบาลศูนย์/โรงพยาบาลทั่วไป (ผู้อำนวยการเฉพาะด้าน (แพทย์)) ประเภทอำนวยการ ระดับสูงในสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข จำนวน 13 ตำแหน่ง โดยเปิดรับสมัคร ตั้งแต่วันที่ 4 กรกฎาคม 2562 ถึงวันที่ 10 กรกฎาคม 2562  นั้น

บัดนี้ การรับสมัครสิ้นสุดลงแล้ว จึงขอประกาศกำหนดวัน เวลา สถานที่สอบ และรายชื่อข้าราชการผู้ผ่านการพิจารณาเข้ารับการสอบสัมภาษณ์และแสดงวิสัยทัศน์ (ประกาศเรียงตามตัวอักษร)

รายละเอียดตาม link ด้านล่างนี้

—————————————————————————————————-

Download รายละเอียดประกาศฯ Click!!

 ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ลงวันที่ 31 กรกฎาคม พ.ศ. 2562