การเรียกตัวผู้สอบแข่งขันได้บรรจุเข้ารับราชการ จากบัญชี สป.

การเรียกตัวผู้สอบแข่งขันได้บรรจุเข้ารับราชการ จากบัญชี สป.