สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง (สศค.) รับโอนข้าราชการพลเรือนสามัญ ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี ระดับชำนาญการพิเศษ จำนวน 1 ตำแหน่ง

Download (PDF, 1.06MB)