รับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อเลื่อนขึ้น/เพื่อย้ายแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับเชี่ยวชาญ สสจ.ปทุมทธานี

รับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อเลื่อนขึ้น/เพื่อย้ายแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับเชี่ยวชาญ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดปทุมทธานี

Download (PDF, 3.1MB)

Download (PDF, 2.98MB)