หนังสือ ที่ สธ 0208.04/ว 1330 ลว. 28 มิ.ย. 2562 กำหนดตำแหน่งพนักงานกระทรวงสาธารณสุขและลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน (เงินบำรุง) สำหรับนักเรียนทุนที่ได้รับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพฯ

ถึง สำนักงานเขตสุขภาพ ที่ 1, 2, 3, 5, 8, 9 และ 11, สสจ.แพร่, สสจ.หนองคาย, รพ.อุตรดิตถ์,
รพ.ชัยนาทนเรนทร, รพ.มะการักษ์, รพ.ชัยภูมิ, รพ.ปราสาท และรพ.ชุมพรเขตรอุดมศักดิ์