โรงพยาบาลแม่สอด จังหวัดตาก รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป

ตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคล   จำนวน  1 อัตรา

ตั้งแต่วันที่ 24 มิถุนายน – 2 กรกฎาคม 2562