กรมการประมง รับโอนข้าราชการ

ตำแหน่งเจ้าพนักงานเดินเรือ  ระดับปฏิบัติงาน / ชำนาญงาน  จำนวน  1 อัตรา

ตำแหน่งนายช่างภาพ   ระดับปฏิบัติงาน / ชำนาญงาน  จำนวน 1 อัตรา

ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปถึงวันที่ 15 กรกฎาคม 2562