สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนราธิวาส รับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ

ตำแหน่งนักรังสีการแพทย์  ระดับปฏิบัติการ   จำนวน  1 อัตรา

ตำแหน่งเจ้าพนักงานเภสัชกรรม  ระดับปฏิบัติงาน   จำนวน   4 อัตรา

ตำแหน่งเจ้าพนักงานเวชสถิติ  ระดับปฏิบัติงาน   จำนวน  1 อัตรา

ตำแหน่งเจ้าพนักงานวิทยาศาสตร์การแพทย์   ระดับปฏิบัติงาน    จำนวน  1 อัตรา

ตั้งแต่วันที่ 17 – 21 มิถุนายน 2562