เร่งรัดการคัดเลือกข้าราชการเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งระดับเชี่ยวชาญ

 

Download (PDF, 543KB)

 รายชื่อจังหวัดที่มีตำแหน่งว่าง